Algemene Voorwaarden, Allgemeine Bedingungen, General Conditions

 

ALGEMENE VOORWAARDENvan

Mountainbike Experience Arnhem (www.mtbea.nl), Citybike Experience Arnhem en Bike Experience, hierna genoemd  ‘de verhuurder’,

met betrekking tot het huren door een rechtspersoon, hierna genoemd ‘de huurder’

van MTB’s, fietsen en e-bikes, hierna genoemd ‘fietsen’.

 

 1. Fietsen zijn en blijven eigendom van Mountainbike Experience Arnhem, Citybike Experience Arnhem, Bike Experience c.q. de verhuurder. Doorverkopen of onderverhuren is verboden

 

 1. Fietsen kunnen online of op een andere manier geboekt worden. Vooraf dient de verschuldigde huursom te worden betaald; een boeking is pas definitief als deze op de bankrekening van verhuurder is bijgeschreven. Ook dient een borgsom van 50,- per boeking te voren worden betaald. Een boeking is overdraagbaar. Mountainbikes (mtb’s) zijn alleen te huur vanaf 2 mtb’s per dag.

 

Is het verschuldigde bedrag na drie werkdagen niet bijgeschreven dan worden de fietsen weer vrijgemaakt voor verhuur en kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de gereserveerde fietsen. Komt het bedrag later binnen en zijn de fietsen weer of nog beschikbaar dan gaat de verhuur normaal door. Communicatie over de boeking/reservering gaat via de mail of per telefoon.

 

 1. Bij het in gebruik geven van de fiets wordt een foto gemaakt van het identiteisbewijs van de huurder. Mtb’s dienen na afspraak te worden afgehaald op onze werkplaats vlakbij NS station Arnhem en daar na afloop van de huurperiode te worden teruggebracht.

Gewone fietsen en e-bikes zijn vanaf andere plekken te huur en kunnen daar in ontvangst genomen en weer afgeleverd worden.  In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken.

 

De verhuurder levert na betaling de fiets in goede staat aan de huurder. De huurder bevestigt door ondertekening van deze overeenkomst de fiets in goede staat te hebben ontvangen. Hij wordt geacht de fiets goed te gebruiken en te verzorgen. Een bandenplaksetje wordt naar wens aan de huurder meegegeven en dient bij het terugbrengen van de fiets ingeleverd te worden.

 

 1. Tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de fiets(en) alsmede voor zichzelf en zijn groep waar hij mee gaat fietsen, ook als derden in die periode gebruik van de fiets(en) maken. Het gebruik van de fiets(en) tijdens de huurperiode is dan ook volledig voor risico van de huurder. De huurder draagt en accepteert ten volle de wettelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor eventuele schade die aan de fiets(en) en aan derden wordt toegebracht, als ook voor eigen letsel en letsel van de personen voor wie hij de fietsen huurt.

Bij beschadiging van de fiets dient de huurder zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen te vergoeden. Dit geldt ook wanneer de fiets met een lekke band wordt teruggebracht.

Bij verlies van de sloten en/of sleutels zullen de kosten worden doorberekend aan de huurder. Als alleen de sleutel kwijt is, dan kost dat 10,- euro voor een nieuwe sleutel.

Bij diefstal van de fiets/fietsen moet de huurder een politierapport laten opmaken en die tezamen met de fietssleutel(s) aan de verhuuder overhandigen. Bij diefstal brengt de verhuurder een bedrag van € 400,00 in rekening bij huurder per fiets/fietsen . Wordt de fiets/fietsen in goede staat teruggevonden volgt restitutie van dit bedrag.

De persoon die een boeking doet en betaald is verantwoordelijk voor het aantal  fietsen dat geboekt wordt dit betekend dat bij diefstal en of schade deze persoon verantwoordelijk is voor alle fietsen die op dat moment geboekt zijn.  Dit houdt in bij diefstal per fiets 400,00 in rekening wordt gebracht.

LET OP:Bij onze MTBS worden geen sloten geleverd en moet er altijd iemand bij de MTB,S blijven om deze te bewaken bij een bezoek aan restaurant, museum, lokatie, etc. ook kunnen onze MTBS niet gestald worden in een bewaakte omgeving en achter worden gelaten. Bij diefstal brengt de verhuurder een bedrag van € 400,00 in rekening per MTB bij de huurder dit is de persoon die de boeking en betaling heeft verricht . Wordt de MTB/S in goede staat teruggevonden volgt restitutie van dit bedrag.

 

5. Als onderweg schade ontstaat mag de huurder – na overleg met de verhuurder – deze laten repareren door een fietsenmaker. Bij inlevering van de fiets dient het bonnetje c.q. de factuur te worden overlegd.

Bij inlevering van de fiets vóór het overeengekomen moment volgt geen restitutie van resterend huurgeld. Bij inlevering ná het overeengekomen tijdstip of de dag wordt de huur naar verhouding vermeerderend.

Bij het goed c,q. schadeloos inleveren van de fiets wordt de borg terugbetaald.

In geval van schade of pech kan de fiets – na overleg – worden opgehaald door de verhuurder, doch dit wordt op regiebasis doorberekend aan de huurder.

Schade voortvloeiend uit normale slijtage wordt uiteraard niet doorberekend aan de huurder.

 

 1. Annuleren van de huurovereenkomst is mogelijk op de volgende voorwaarden,Bij annulering door maatregelen rond het coronavirus volgt geen restitutie, maar verkrijgt de huurder een voucher. De bij boeking verstrekte digitale factuur krijgt dan de functie van een voucher. Die blijft geldig tot en met een jaar na de oorspronkelijke reserveringsdatum. Voor het bedrag van de voucher/digitale factuur kan van alle diensten van MTBEA gebruik worden gemaakt zoals aangeboden op de website.

Bij annulering van de huurovereenkomst op de dag zelf volgt geen restitutie van de huur.

Annuleren is tot 24 uur van tevoren mogelijk, mits daarvoor een een geldige reden is. Geldige redenen zijn bijzondere familieomstandigheden, ziekte en extreme weersomstandigheden (bijv. extreem koud, harde wind, veel sneeuw). Regen wordt niet gezien als een geldige reden tot annulering.

Bij annulering restitueert de verhuurder binnen 30 dagen via dezelfde betaalmethode als waarmee betaald is.

Bij annulering gelden de volgende percentages voor restitutie: annulering tot meer dan 30 dagen voor de verhuurdatum 100%, annulering tussen 15-30 dagen voor de verhuurdatum 80%, annulering tussen 7-15 dagen voor de verhuurdatum 60% en annulering tussen 2-7 dagen voor de verhuurdatum 50%.

 

 1. Er bestaat de mogelijkheid een Rittenkaart te kopen. En wel voor 5, 7 of 10 ritten. De kaarten staan vermeld in het boekingssysteem. Je koopt de kaart en maakt hierna de eerste afspraak in het boekingssysteem. Voor volgende reserveringen kun de verhuurder mailen voor beschikbaarheid. Bij het voor de eerste keer afhalen van de fiets en de Rittenkaart vraagt de verhuurder naar de factuur; houd deze fysiek of digitaal bij de hand. De huurder is dan automatisch lid van Mountainbike Experience Arnhem. De Rittenkaart is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en wordt niet automatisch verlengd.

De Rittenkaarten zijn een jaar geldig vanaf de aankoopdatum.

Het lidmaatschap vervalt automatisch als de Rittenkaart is verlopen of volledig gebruikt.

In de zomerperiode kan het zijn dat we gesloten zijn ivm vakantie. Dan kan er geen gebruik worden gemaakt van de Rittenkaart (zie boekingssysteem om welke dagen het gaat).

 

2019 – de verhuurder

(Mountainbike Experience Arnhem (www.mtbea.nl), Citybike Experience Arnhem, Bike Experienc

 

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR STUDIO MTBEA (NEDERLANDS)

Wij heten u van harte welkom in STUDIO MTBEA (verder genoemd SMTBEA en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Algemeen
 • Reinout Oosteweeghel is eigenaar en beheerder van SMTBEA. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid;
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van SMTBEA aan Apeldoornseweg 250 6815AB te Arnhem,
 • Met het boeken/reserveren van een verblijf in SMTBEA worden deze Algemene Voorwaarden van kracht;
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers;
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers;
 • Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers;
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in SMTBEA  zijn voor rekening van de gebruikers;
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar;
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen;
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot SMTBEA ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten;
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen;
 • Gasten van SMTBEA dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 1. Reservering en bevestiging
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan;
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt SMTBEA een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering defini
 • Voor het reserveren van een verblijf in SMTBEA worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 1. Betaling
 • De verblijfskosten in SMTBEA dienen vooraf middels bancaire betaling te worden voldaan. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken;
 • Bij wanbetaling worden rekeningen uit handen gegeven en vervallen alle eventuele kortingen;
 • Bij langer verblijf dient telkens per maand minimaal 1 maand van tevoren vooruit te worden betaald;
 • Verblijf is mogelijk vanaf één nacht tot maximaal 335 (aaneensluitende) nachten;
 • De tarieven vindt u online.
 1. Annulering
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden;
 • Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:
 • Tot 1 maand voor de aanvangsdatum, 100% van de afgesproken prijs;
 • Minder 1 maand voor de aanvangsdatum, geen compensatie.

De vergoeding wordt (gedeeltelijk) ingehouden op de (aan)betaling, in geval van aanbetalingen via digitale betalingen.

Overmacht

SMTBEA is de gast geen aansprakelijkheid verschuldigd voor het niet uitvoeren van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan; ziekte die de bedrijfsvoering redelijkerwijs onmogelijk maakt, oorlog(s)gevaar, oproer, waterschade, molest, terrorisme, brand, overstroming en/of overheidsmaatregelen. SMTBEA is niet verplicht tot enige schadevergoeding.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Aankomst en vertrek
 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar of een volwassen huisgenoot, zal u gevraagd worden uw identiteitsbewijs te tonen en, indien van toepassing, het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen;
 • Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur uw kamer gebruiken;
 • Op de dag van vertrek dient de gehuurde kamer om 11.00 uur vrij te zijn;
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden;
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
 1. Ontbijt
 2. Nog niet van toepasing.
 3. Uw verblijf
 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen;
 • Audiovisuele apparatuur mag geen hinder zijn voor anderen;
 • Gebruik door derden van SMTBEA is niet toegestaan;
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en niet zonder bijbetaling overnachten in SMTBEA;
 • SMTBEA dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten;
 • Afval dient in het vuilnisbak te worden gedeponeerd;
 • Een brandblusapparaat staat ter beschikking. In geval van brand direct de beheerder waarschuwen;
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder;
 • Huisdieren zijn in SMTBEA niet toegestaan;
 • Fietsen worden  geparkeerd in overleg met de beheerder;
 • Bij aankomst dient ervoor getekend te worden voor akkoord met deze Algemene Voorwaarden;Of dit is gedaan tijdens de boeking online dit is ook dat u accoord gaat met de algemene voorwaarden.

 

 • Roken is verboden op het gehele adres van SMTBEA, dus ook niet op het terein. Indien wordt geconstateerd dat deze regel is overtreden, dan worden alle leden van het gezelschap waarvan één of meer personen word(t)(en) verdacht van het overtreden van deze regel direct verwijderd uit SMTBEA, zonder recht op restitutie. Wij zullen niet de vraag stellen welke perso(o)(ne)n deze regel heeft/hebben overtreden, maar houden alle gebruikers verantwoordelijk voor elkaars gedrag (groepsaansprakelijkheid);
 • Dronkenschap en/of gebruik/bezit/veroorzaken van de geur van hard/soft-drugs leidt tot dezelfde consequentie als voor het overtreden van het rookverbod;
 • De sleutels van de kamer(s) en de woning worden bij het verlaten van SMTBEA geretourneerd aan de eigenaar.
 1. Boetes/extra kosten
 • Indien wordt geconstateerd dat de rookverbodregel is overtreden,wordt een onmiddellijk opeisbare boete in rekening gebracht van € 500,- + het hoge BTW-tarief en vergoeding van alle veroorzaakte schade;
 • Indien de regel over de dronkenschap en/of gebruik/bezit/geur van hard-/softdrugs blijkt te zijn overtreden, wordt een onmiddellijk opeisbare boete opgelegd van € 500,- per persoon + het hoge BTW-tariefen vergoeding van alle veroorzaakte schade;
 • Indien niet alle sleutels worden geretourneerdwordt een extra bedrag in rekening gebracht van € 200,- + het hoge BTW-tarief om de desbetreffende sloten en sleutels te vervangen;
 • Het wassen van kleding in de badkamer en deze ophangen in de kamer is niet toegestaan, vanwege het gevaar van beschadiging van de vloer. Als wordt geconstateerd dat deze regel is overtreden zullen wij € 250,- in rekening brengen + het hoge BTW-tarief+ eventuele schadekosten;
 • Bij een combinatie van overtredingen worden de boetes en schadebedragen bij elkaar opgeteld;

 

Call Now Button
Show Buttons
Hide Buttons
DutchEnglishGerman